[Tổng hợp] Các huyệt vị trong TNGH

Thảo luận trong 'Tàng kinh các'

 1. Sói Đệ

  Sói Đệ MOD -Support 24h

  Bài viết:
  260
  Đã được thích:
  23
  Điểm thành tích:
  18
  Ratings Received:
  [Tân thủ] Tổng hợp các Huyệt Tâm Pháp (phần 1)

  Các bằng hữu thân mến,

  Tâm pháp là khái niệm còn trừu tượng với nhiều bằng hữu ở Tuyệt Tình Cốc. Hãy cùng Điền mỗ điểm lại các huyệt Tâm pháp, yêu cầu và tác dụng của mỗi huyệt trong series bài viết dưới đây. Hi vọng rằng các bằng hữu sẽ có con đường nâng Tâm pháp đúng đắn.

  Hệ thống huyệt tâm pháp

  Huyệt tâm pháp được chia làm 3 loại :

  - Huyệt vị cơ bản

  - Huyệt vị thông dụng

  - Môn phái huyệt vị.

  Huyệt cơ bản
  Tên huyệtĐiều kiệnYêu cầu thăng cấpTác dụng
  Lực Đạo Nhất Cấp
  50 điểm Lực Đạo6 cấp. Mỗi lần thăng cấp tốn 2 điểm tư chất+ 3 Lực Đạo
  Lực Đạo Nhị Cấp150 điểm Lực Đạo6 cấp. Mỗi lần thăng cấp tốn 2 điểm tư chất+ 3 Lực Đạo
  Lực Đạo Tam Cấp300 điểm Lực Đạo6 cấp. Mỗi lần thăng cấp tốn 2 điểm tư chất+ 3 Lực Đạo
  Lực Đạo Tứ Cấp600 diểm Lực Đạo6 cấp. Mỗi lần thăng cấp tốn 2 điểm tư chất+ 3 Lực Đạo
  Nội Kinh Nhất Cấp50 điểm Nội Kinh6 cấp. Mỗi lần thăng cấp tốn 2 điểm tư chất+ 3 Nội Kính
  Nội Kinh Nhị Cấp150 điểm Nội Kinh6 cấp. Mỗi lần thăng cấp tốn 2 điểm tư chất+ 3 Nội Kính
  Nội Kinh Tam Cấp300 điểm Nội Kinh6 cấp. Mỗi lần thăng cấp tốn 2 điểm tư chất+ 3 Nội Kính
  Nội Kinh Tứ Cấp600 điểm Nội Kinh6 cấp. Mỗi lần thăng cấp tốn 2 điểm tư chất+ 3 Nội Kính
  Thể Phách Nhất Cấp50 điểm Thể Phách6 cấp. Mỗi lần thăng cấp tốn 2 điểm tư chất+ 3 Thể Phách
  Thể Phách Nhị Cấp150 điểm Thể Phách6 cấp. Mỗi lần thăng cấp tốn 2 điểm tư chất+ 3 Thể Phách
  Thể Phách Tam Cấp300 điểm Thể Phách6 cấp. Mỗi lần thăng cấp tốn 2 điểm tư chất+ 3 Thể Phách
  Thể Phách Tứ Cấp600 điểm Thể Phách6 cấp. Mỗi lần thăng cấp tốn 2 điểm tư chất+ 3 Thể Phách
  Cân Cốt Nhất Cấp50 điểm Cân Cốt6 cấp. Mỗi lần thăng cấp tốn 2 điểm tư chất+ 3 Cân Cốt
  Cân Cốt Nhị Cấp150 điểm Cân Cốt6 cấp. Mỗi lần thăng cấp tốn 2 điểm tư chất+ 3 Cân Cốt
  Cân Cốt Tam Cấp300 điểm Cân Cốt6 cấp. Mỗi lần thăng cấp tốn 2 điểm tư chất+ 3 Cân Cốt
  Cân Cốt Tứ Cấp600 điểm Cân Cốt6 cấp. Mỗi lần thăng cấp tốn 2 điểm tư chất+ 3 Cân Cốt
  Khí Hải Nhất Cấp50 điểm Khí Hải6 cấp. Mỗi lần thăng cấp tốn 2 điểm tư chất+ 3 Khí Hải
  Khí Hải Nhị Cấp150 điểm Khí Hải6 cấp. Mỗi lần thăng cấp tốn 2 điểm tư chất+ 3 Khí Hải
  Khí Hải Tam Cấp300 điểm Khí Hải6 cấp. Mỗi lần thăng cấp tốn 2 điểm tư chất+ 3 Khí Hải
  Khí Hải Tứ Cấp600 điểm Khí Hải6 cấp. Mỗi lần thăng cấp tốn 2 điểm tư chất+ 3 Khí Hải
  Huyệt vị thông dụng
  Tên huyệtĐiều KiệnYêu cầu thăng cấpTác dụng khi thăng 1 cấp
  Tinh Minh
  15 điểm Lực Đạo, 15 điểm Nội Kính.
  Lực Đạo, Nội Kính tổng cổng 60 điểm6 cấp. Mỗi lần thăng cấp tốn 4 điểm tư chất+ 66 Ngoại công, + 22 Bạo kích

  Tán Trúc15 điểm Lực Đạo, 15 điểm Thể Phách.
  Lực Đạo, Thể Phách tổng cổng 60 điểm6 cấp. Mỗi lần thăng cấp tốn 4 điểm tư chất + 66 Ngoại công, + 276 Sinh Lực

  Mi Xung30 điểm Lực Đạo, 30 điểm Cân Cốt6 cấp. Mỗi lần thăng cấp tốn 4 điểm tư chất+ 66 Ngoại công, + 66 Ngoại phòng
  Khúc Sai15 điểm Lực Đạo, 15 điểm Khí Hải.
  Lực Đạo, Nội Kính tổng cộng 60 điểm6 cấp. Mỗi lần thăng cấp tốn 4 điểm tư chất+ 66 Ngoại công. + 54 Tinh thông

  Ngũ Ngoại30 điểm Nội Kinh, 30 điểm Thể Phách6 cấp. Mỗi lần thăng cấp tốn 4 điểm tư chất+ 276 Sinh lực, + 66 Nội công
  Thừa Quang15 điểm Nội Kinh, 15 điểm Cân Cốt.
  Nội Kính, Cân Cốt tổng cộng 60 điểm6 cấp. Mỗi lần thăng cấp tốn 4 điểm tư chất+ 66 Nội công, + 66 Ngoại phòng

  Thông Thiên30 điểm Nội Kinh, 30 điểm Khí Hải6 cấp. Mỗi lần thăng cấp tốn 4 điểm tư chất+ 66 Nội công, + 54 Tinh thông
  Lạc Khướt15 điểm Thể Phách, 15 điểm Cân Cốt.
  Thể Phách, Cân Cốt tổng cộng 60 điểm6 cấp. Mỗi lần thăng cấp tốn 4 điểm tư chất+ 66 Ngoại phòng, + 66 Nội phòng

  Ngọc Chẩm15 điểm Thể Phách, 15 điểm Khí Hải.
  Thể Phách, Khí Hải tổng cộng 60 điểm6 cấp. Mỗi lần thăng cấp tốn 4 điểm tư chất+ 276 Sinh lực, + 26 Chống đỡ

  Thiên Trụ30 điểm Cân Cốt, 30 điểm Khí Hải6 cấp. Mỗi lần thăng cấp tốn 4 điểm tư chất+ 54 Tinh thông, + 26 Chống đỡ
  Phong Môn80 điểm Lực Đạo, 80 điểm Nội Kính.
  Lực Đạo, Nội Kính tổng cộng 220 điểm6 cấp. Mỗi lần thăng cấp tốn 4 điểm tư chất+ 66 Nội công, + 22 Bạo kich

  Phế Du110 điểm Lực Đạo, 110 điểm Thể Phách6 cấp. Mỗi lần thăng cấp tốn 4 điểm tư chất+ 66 Ngoại phòng, + 26 Chống đỡ
  Tâm Du110 điểm Lực Đạo, 110 điểm Cân Cốt6 cấp. Mỗi lần thăng cấp tốn 4 điểm tư chất+ 66 Nội phòng, + 66 Ngoại công
  Đốc Du80 điểm Lực Đạo, 80 điểm Khí Hải.
  Lực Đạo, Khí Hải tổng cộng 220 điểm6 cấp. Mỗi lần thăng cấp tốn 4 điểm tư chất+ 66 Ngoại công, + 26 Chống đỡ

  Cách Du110 điểm Nội Kinh, 110 điểm Thể Phách6 cấp. Mỗi lần thăng cấp tốn 4 điểm tư chất+ 66 Nội phòng, + 26 Chống đỡ
  Can Du80 điểm Nội Kính, 80 điểm Cân Cốt.
  Nội Kính, Cân Cốt tổng cộng 220 điểm6 cấp. Mỗi lần thăng cấp tốn 4 điểm tư chất+ 66 Nội công, + 66 Nội phòng

  Đảm Du110 điểm Nội Kinh, 110 điểm Khí Hải6 cấp. Mỗi lần thăng cấp tốn 4 điểm tư chất+ 66 Nội công, + 26 chống đỡ
  Ti Du80 điểm Thể Phách, 80 điểm Cân Cốt.
  Thể Phách, Cân Cốt tổng cộng 220 điểm6 cấp. Mỗi lần thăng cấp tốn 4 điểm tư chất+ 276 Sinh lực, + 66 Ngoại phòng

  Vi Du80 điểm Thể Phách, 80 điểm Khí Hải.
  Thể Phách, Khí Hải tổng cộng 220 điểm.6 cấp. Mỗi lần thăng cấp tốn 4 điểm tư chất+ 276 Sinh Lực, + 54 Tinh thông

  Thận Du110 điểm Cân Cốt, 110 điểm Khí Hải6 cấp. Mỗi lần thăng cấp tốn 4 điểm tư chất+ 22 Bạo kích, + 26 Chống đỡ
  Chí Thất40 điểm Thể Phách9 cấp. Mỗi lần thăng cấp tốn 2 điểm tư chất+ 138 Sinh lực, + 138 Sinh lực
  Bào Mang20 điểm Thể Phách . Thể Phách, Lực Đạo, Nội Kinh tổng cộng 409 cấp. Mỗi lần thăng cấp tốn 2 điểm tư chất+ 138 Sinh lực, + 33 Ngoại công, + 33 Nội công
  Trật Biên20 điểm Thể Phách , 10 điểm Cân Cốt . Thể Phách, Cân Cốt tổng cộng 40 9 cấp. Mỗi lần thăng cấp tốn 2 điểm tư chất+ 138 Sinh lực, + 33 Phòng, + 33 Nội Phòng
  Thừa Phú20 Thể Phách, 10 Khí Hải . Thể Phách, Khí Hải tổng cộng 409 cấp. Mỗi lần thăng cấp tốn 2 điểm tư chất+ 138 Sinh lực, + 27 Tinh thông
  Ân Môn40 điểm Thể Phách9 cấp. Mỗi lần thăng cấp tốn 2 điểm tư chất+ 138 Sinh lực, + 13 Chống Đỡ
  Uy Dương160 điểm Thể Phách9 cấp. Mỗi lần thăng cấp tốn 2 điểm tư chất+ 138 Sinh lực, + 138 Sinh lực
  Uy Trung80 điểm Thể Phách. Thể Phách, Lực Đạo, Nội Kính tổng cộng 1609 cấp. Mỗi lần thăng cấp tốn 2 điểm tư chất+ 138 Sinh lực, + 33 Nội công, + 33 Ngoại công
  Hợp Dương80 điểm Thể Phách, 40 điểm Cân Cốt. Thể Phách, Cân Cốt 1609 cấp. Mỗi lần thăng cấp tốn 2 điểm tư chất+ 138 Sinh lực, + 33 Nội phòng, + 33 Ngoại phòng
  Thừa Kinh80 điểm Thể Phách, 40 điểm Khí Hải. Thể Phách, Khí Hải tổng cộng 1609 cấp. Mỗi lần thăng cấp tốn 2 điểm tư chất+ 138 Sinh lực, + 27 Tinh thông
  Thừa Sơn160 điểm Thể Phách9 cấp. Mỗi lần thăng cấp tốn 2 điểm tư chất+138 Sinh lực, + 13 chống đỡ


  (Còn tiếp)
  • Creative Creative x 1
 2. Yoona

  Yoona MOD

  Bài viết:
  355
  Đã được thích:
  34
  Điểm thành tích:
  28
  Ratings Received:
  [​IMG]
  Last edited: 24/9/15

Chia sẻ trang này