Guild Silver Sword triệu tập anh hùng cùng nhau đổ bộ DNVN

Thảo luận trong 'Guild'

 1. mgkaitou01

  mgkaitou01 Thành viên mới

  Bài viết:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
  Ratings Received:
 2. Hannsora

  Hannsora Thành viên mới

  Bài viết:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
  Ratings Received:
  ✪ Đơn xin gia nhập SS ✪
  ✪ Họ và tên : Nguyễn Đình Duy
  ✪ Năm sinh : 1997
  ✪ Tên ingame : Hannsora
  ✪ Class dự định : AW
  ✪ FB : https://www.facebook.com/Tory97
 3. kaghy1234

  kaghy1234 Thành viên mới

  Bài viết:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
  Ratings Received:
  ✪ Đơn xin gia nhập SS ✪
  ✪ Họ và tên : Nguyễn Minh Huy
  ✪ Năm sinh :1998
  ✪ Tên ingame : NoMercy
  ✪ Class dự định : Lancea
  ✪ FB : https://www.facebook.com/h112016
 4. mondio68

  mondio68 Thành viên mới

  Bài viết:
  3
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
  Ratings Received:
  ✪ Đơn xin gia nhập SS ✪
  ✪ Họ và tên : Lê Tự Quốc Thắng
  ✪ Năm sinh : 1997
  ✪ Tên ingame : MadHatter
  ✪ Class dự định :
  ✪ FB :https://m.facebook.com/letuquocthang
 5. HailHitler

  HailHitler Thành viên mới

  Bài viết:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
  Ratings Received:
  ✪ Đơn xin gia nhập SS ✪
  ✪ Họ và tên : Lê Hoàng Minh
  ✪ Năm sinh : 1995
  ✪ Tên ingame : Boqwandi
  ✪ Class dự định : Saint
  ✪ FB : https://www.facebook.com/randy.le.756
 6. chuamoibiet1212

  chuamoibiet1212 Thành viên mới

  Bài viết:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
  Ratings Received:
 7. babywants5

  babywants5 Thành viên mới

  Bài viết:
  3
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
  Ratings Received:
  ✪Đơn xin gia nhập SS✪
  ✪Họ và tên: Mai Ngọc Hiếu
  ✪Năm sinh: 1997
  ✪Tên ingame: LAFFITTE
  ✪Class dự định : Chưa biết
  ✪FB : https://www.facebook.com/hieus2kukuma
 8. alicemq

  alicemq Thành viên mới

  Bài viết:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
  Ratings Received:
  ✪ Đơn xin gia nhập SS ✪
  ✪ Họ và tên : Trương Minh Quang
  ✪ Năm sinh :1998
  ✪ Tên ingame : AliceMQ hoặc PepeMQ
  ✪ Class dự định : chưa biết
  ✪ FB : https://www.facebook.com/knjght.black
 9. theanh9595

  theanh9595 Thành viên mới

  Bài viết:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
  Ratings Received:
 10. oluam4ever52

  oluam4ever52 Thành viên mới

  Bài viết:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
  Ratings Received:
 11. JapanHD

  JapanHD Thành viên mới

  Bài viết:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
  Ratings Received:
  ✪ Đơn xin gia nhập SS ✪
  ✪ Họ và tên : Nguyễn vũ hoàng anh
  ✪ Năm sinh : 1998
  ✪ Tên ingame : JapanHD
  ✪ Class dự định : Abyss Walker or Smasher
  ✪ FB : https://www.facebook.com/PiscesJoker
 12. guntio

  guntio Thành viên mới

  Bài viết:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
  Ratings Received:
  ✪ Đơn xin gia nhập SS ✪
  ✪ Họ và tên :Nguyễn Lê Trung
  ✪ Năm sinh :1999
  ✪ Tên ingame :Guntio
  ✪ Class dự định : lancea , academic
  ✪ FB : 胸 の 神
 13. tieuway0117

  tieuway0117 Thành viên mới

  Bài viết:
  4
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
  Ratings Received:
  ✪ Đơn xin gia nhập SS ✪
  ✪ Họ và tên : Phương Chí Cường
  ✪ Năm sinh : 1999
  ✪ Tên ingame : JackZack
  ✪ Class dự định : assasin
  ✪ FB : https://www.facebook.com/chi.cuong.374
 14. The HaremKing

  The HaremKing Thành viên mới

  Bài viết:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
  Ratings Received:
 15. baobecr

  baobecr Thành viên mới

  Bài viết:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
  Ratings Received:
  ✪ Đơn xin gia nhập SS ✪
  ✪ Họ và tên : Phùng Thế Bảo Ngọc
  ✪ Năm sinh : 1995
  ✪ Tên ingame : Silver
  ✪ Class dự định : Raven
  ✪ FB : https://www.facebook.com/vodung.channhan
 16. kjmbjbj123

  kjmbjbj123 Thành viên mới

  Bài viết:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
  Ratings Received:
 17. hunterhs92

  hunterhs92 Thành viên mới

  Bài viết:
  6
  Đã được thích:
  3
  Điểm thành tích:
  3
  Ratings Received:
  ✪ Đơn xin gia nhập SS ✪
  ✪ Họ và tên : Lê Hoàng Sơn
  ✪ Năm sinh : 1992
  ✪ Tên ingame : BlackSword
  ✪ Class dự định : AW
  ✪ FB: Lê Hoàng Sơn
 18. dangkoy99

  dangkoy99 Thành viên mới

  Bài viết:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
  Ratings Received:
  ✪ Đơn xin gia nhập SS ✪
  ✪ Họ và tên : Nguyễn Gia Hải Đăng
  ✪ Năm sinh :1994
  ✪ Tên ingame (dự định :) : Kuro
  ✪ Class dự định : Sniper
  ✪ FB : https://www.facebook.com/hai.dang.3597789
 19. khoivipst

  khoivipst Thành viên mới

  Bài viết:
  2
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
  Ratings Received:
  ✪ Đơn xin gia nhập SS ✪
  ✪ Họ và tên : Nguyễn Tuấn Khôi
  ✪ Năm sinh :1995
  ✪ Tên ingame : YourFather
  ✪ Class dự định : Lunar Knight
  ✪ FB : https://www.facebook.com/random.guy.95
 20. yumiao

  yumiao Thành viên

  Bài viết:
  58
  Đã được thích:
  2
  Điểm thành tích:
  8
  Ratings Received:
  Đơn xin gia nhập SS
  Họ và tên : Trần Xuyên Dung
  Năm sinh :1994
  Tên ingame :MeoMeoYu
  Claas dự định : Artilery/ or Silver Hunter
  FB :https://m.facebook.com/tieumieunhi94

Chia sẻ trang này