Sự kiện Giải đấu Bang hội chiến - Sát Viêm

Thảo luận trong 'Sự kiện'

 1. Heobambi

  Heobambi Thành viên mới

  Bài viết:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
  Ratings Received:
  - Họ và tên: Nguyễn Trần Hoàng Tâm
  - Tên nhân vật trong game: Heobambi
  - Bang hội : OverNight
  - Số điện thoại: 0993641566
  - Số CMND: 250661144
 2. ghostnice

  ghostnice Thành viên mới

  Bài viết:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
  Ratings Received:
  -Họ và tên: Ngô Quang Vũ
  -Tên nhân vật trong game: GoSa
  - Bang hội (nếu có): Sát Viêm
  - Số điện thoại:01993777677
  - Số CMND:261337060
 3. chopper5

  chopper5 Thành viên mới

  Bài viết:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
  Ratings Received:
  - Họ và tên:Thái Phan Huy Bảo
  - Tên nhân vật trong game: Lacrizz
  - Bang hội (nếu có):StayFrosty
  - Số điện thoại:(08) 38377831
  - Số CMND:
 4. buzzfk

  buzzfk Thành viên chính thức

  Bài viết:
  475
  Đã được thích:
  125
  Điểm thành tích:
  43
  Ratings Received:
  - Họ và tên: Châu Gia Bẩu
  - Tên nhân vật trong game: whYsOsErIoUs
  - Bang hội (nếu có): Kuuhaku
  - Số điện thoại: 01642070937
  - Số CMND: 025235137
 5. iamltp

  iamltp Thành viên mới

  Bài viết:
  17
  Đã được thích:
  14
  Điểm thành tích:
  3
  Ratings Received:
  -Họ và tên: Lê Hoàng Hà My
  -Tên nhân vật trong game: Blue
  -Bang hội (nếu có): VôSong
  -Số điện thoại:
  -Số CMND:
 6. ngacon2015

  ngacon2015 Thành viên mới

  Bài viết:
  3
  Đã được thích:
  1
  Điểm thành tích:
  3
  Ratings Received:
  1) Họ và tên: Nguyễn Công Thành
  Tên nhân vật trong game: ĐộcCôCB
  Bang hội voovij
  Số điện thoại: 098 385 9493
  Số CMND: 163192625
  2) Họ và tên: Hoàng Đức Anh
  Tên nhân vật trong game: zDark176z
  Bang Hội: voovij
  Số điện thoại: 090 990 7811
  Số CMND: 025250760
  3) Họ và tên: Nguyễn Hoàng Hưng
  Tên nhân vật trong game: HipXongZog
  Bang Hội: voovij
  Số điện thoại: 090 386 7268
  Số CMND: Không có
  4) Họ và tên: Hồ Anh Thuấn
  Tên nhân vật trong game: bagwell
  Bang Hội: voovij
  Số điện thoại: 093 286 8182
  Số CMND: Không có
  5) Họ và tên: Phan Thành Sơn
  Tên nhân vật trong game: voovij
  Bang Hội: voovij
  Số điện thoại: 091 651 8091
  Số CMND: 1091003241
 7. 01636941626

  01636941626 Thành viên mới

  Bài viết:
  2
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
  Ratings Received:
  - Họ và tên: Nguyễn Minh Qúy
  - Tên nhân vật trong game: ThanhLaZe
  - Bang hội (nếu có): không
  - Số điện thoại: 01636941626
  - Số CMND: 192020228
 8. 01636941626

  01636941626 Thành viên mới

  Bài viết:
  2
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
  Ratings Received:
  - Họ và tên: Nguyễn Minh Qúy
  - Tên nhân vật trong game: ThanhLaZe
  - Bang hội (nếu có): không
  - Số điện thoại: 01636941626
  - Số CMND: 192020228
 9. minuzaone

  minuzaone Thành viên mới

  Bài viết:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
  Ratings Received:
  - Họ và tên: Chử Ngọc Quang
  - Tên nhân vật trong game: Blur
  - Bang hội (nếu có): PhongViêm
  - Số điện thoại: 0987776382
  - Số CMND:013512598
 10. jusay19

  jusay19 Thành viên mới

  Bài viết:
  2
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
  Ratings Received:
  - Họ và tên: Đỗ Quốc Vũ
  - Tên nhân vật trong game: jusay21
  - Bang hội (nếu có):DaNang
  - Số điện thoại: 0933900329
  - Số CMND:201694732
 11. sieuga91

  sieuga91 Thành viên mới

  Bài viết:
  2
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
  Ratings Received:
  - Họ và tên:trần việt hùng
  - Tên nhân vật trong game:Sieuchem
  - Bang hội (nếu có):Sieuga
  - Số điện thoại:0982755816
  - Số CMND:151758737
 12. ard9c

  ard9c Thành viên mới

  Bài viết:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
  Ratings Received:
  - Họ và tên: Đoàn Tuấn Anh
  - Tên nhân vật trong game: DoTAnh
  - Bang hội (nếu có): PhongViem
  - Số điện thoại: 01268184828
  - Số CMND:261528929
 13. Súppơm

  Súppơm Thành viên mới

  Bài viết:
  2
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
  Ratings Received:
  - Họ và tên: Nguyễn Tuấn Anh
  - Tên nhân vật trong game: Súppơm
  - Bang hội (nếu có): SátViêm
  - Số điện thoại: 0962 66 22 74
  - Số CMND: 142676209
 14. vailozketao

  vailozketao Thành viên mới

  Bài viết:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
  Ratings Received:
  - Họ và tên: Vy Đức Hiếu
  - Tên nhân vật trong game: VaiLozKeTao
  - Bang hội (nếu có): Sát Viêm
  - Số điện thoại: 01684017949
  - Số CMND:
 15. thieutienha

  thieutienha Thành viên mới

  Bài viết:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
  Ratings Received:
  - Họ và tên:Nguyễn Trần Thành Trung
  - Tên nhân vật trong game:ThanhBuggy
  - Bang hội (nếu có): DaNang
  - Số điện thoại:01225534538
  - Số CMND:
 16. tienkyo

  tienkyo Thành viên mới

  Bài viết:
  2
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
  Ratings Received:
  Supper
  1) Họ và tên: Nguyễn Văn Tiến
  Tên nhân vật trong game: TiếnKyo
  Bang hội Sát Viêm
  Số điện thoại: 0987936294
  Số CMND: 125596393
  2) Họ và tên: Nguyễn Thành Lộc
  Tên nhân vật trong game: Doll
  Bang Hội: Sát Viêm
  Số điện thoại: 093 873 1294
  Số CMND: 025221902
  3) Họ và tên: Trần Anh Thái
  Tên nhân vật trong game: KhonNanTuNho
  Bang Hội: Royal
  Số điện thoại: 272299705
  Số CMND: 0962662212
  4) Họ và tên: Hoàng Thanh Hiếu
  Tên nhân vật trong game: Khổng Minh
  Bang Hội: Royal
  Số điện thoại: không có
  Số CMND: không có
  5) Họ và tên: Đặng Bình Minh
  Tên nhân vật trong game: GanhkedByDad
  Bang Hội: Sát Viêm
  Số điện thoại: 0961803488
  Số CMND: 241672656
  Supper#
  1) Họ và tên: Trần Thành Đạt
  Tên nhân vật trong game: MrkUntŨn
  Bang hội Sát Viêm
  Số điện thoại:01215256716
  Số CMND:
  2) Họ và tên: Trần Thuận Nghĩa
  Tên nhân vật trong game: Haloween
  Bang Hội: không
  Số điện thoại: 09069900307
  Số CMND: 212566358
  3) Họ và tên: Nguyễn Tuấn Anh
  Tên nhân vật trong game: Súppơm
  Bang Hội: Sát Viêm
  Số điện thoại: 0962662274
  Số CMND: 142676209
  4) Họ và tên: Nguyễn Đình Minh Tuấn
  Tên nhân vật trong game: BOSS
  Bang Hội: Sát Viêm
  Số điện thoại:0988750653
  Số CMND: 191848138
  5) Họ và tên: Đào Quý Thắng
  Tên nhân vật trong game: Freedomsky
  Bang Hội: Royal
  Số điện thoại: 0983460651
  Số CMND: 112551063
 17. Súppơm

  Súppơm Thành viên mới

  Bài viết:
  2
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
  Ratings Received:
  Team Supper#
  1) Họ và tên: Trần Thành Đạt
  Tên nhân vật trong game: MrkUntŨn
  Bang hội Sát Viêm
  Số điện thoại:01215256716
  Số CMND:
  2) Họ và tên: Trần Thuận Nghĩa
  Tên nhân vật trong game: Haloween
  Bang Hội: không
  Số điện thoại: 09069900307
  Số CMND: 212566358
  3) Họ và tên: Nguyễn Tuấn Anh
  Tên nhân vật trong game: Súppơm
  Bang Hội: Sát Viêm
  Số điện thoại: 0962662274
  Số CMND: 142676209
  4) Họ và tên: Nguyễn Đình Minh Tuấn
  Tên nhân vật trong game: BOSS
  Bang Hội: Sát Viêm
  Số điện thoại:0988750653
  Số CMND: 191848138
  5) Họ và tên: Đào Quý Thắng
  Tên nhân vật trong game: Freedomsky
  Bang Hội: Royal
  Số điện thoại: 0983460651
  Số CMND: 112551063
 18. tienkyo

  tienkyo Thành viên mới

  Bài viết:
  2
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
  Ratings Received:
  Supper
  1) Họ và tên: Nguyễn Văn Tiến
  Tên nhân vật trong game: TiếnKyo
  Bang hội Sát Viêm
  Số điện thoại: 0987936294
  Số CMND: 125596393
  2) Họ và tên: Nguyễn Thành Lộc
  Tên nhân vật trong game: Doll
  Bang Hội: Sát Viêm
  Số điện thoại: 093 873 1294
  Số CMND: 025221902
  3) Họ và tên: Trần Anh Thái
  Tên nhân vật trong game: KhonNanTuNho
  Bang Hội: Royal
  Số điện thoại: 272299705
  Số CMND: 0962662212
  4) Họ và tên: Hoàng Thanh Hiếu
  Tên nhân vật trong game: Khổng Minh
  Bang Hội: Royal
  Số điện thoại: không có
  Số CMND: không có
  5) Họ và tên: Đặng Bình Minh
  Tên nhân vật trong game: GankedByDad
  Bang Hội: Sát Viêm
  Số điện thoại: 0961803488
  Số CMND: 241672656
 19. BachThan

  BachThan Thành viên mới

  Bài viết:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
  Ratings Received:
  -Họ và tên: Lê Hoài Phong
  -Tên nhân vật trong game: BachThan
  - Bang hội (nếu có): SátViêm
  - Số điện thoại: 0905573743
  - Số CMND:026057215
 20. bw.prime2

  bw.prime2 Thành viên mới

  Bài viết:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
  Ratings Received:
  -Họ và tên: Nguyễn Minh Đức
  -Tên nhân vật trong game: Rio
  - Bang hội (nếu có): DaNang
  - Số điện thoại: 01674300286
  - Số CMND: 194539059

Chia sẻ trang này