Các danh hiệu

 1. 1

  Chém phát đầu

  Hãy viết bài đóng góp cho diễn đàn bạn sẽ nhận được điều này!

 2. 2

  Ai đó hâm mộ bạn

  Ai đó thích một trong số các bài đăng của bạn. Giữ vững phong độ, post tiếp những bài chất lượng nhé !!!

 3. 5

  Nơi này phù hợp với bạn

  Bạn đã đăng được 30 bài rồi. Có vẻ bạn thích ở đây...

 4. 10

  Không thể ngăn cản

  100 bài rồi. Tôi tin rồi bạn cũng sẽ phá kỷ lục này

 5. 10

  Bài đăng chất

  Bài viết của bạn đã được thích 25 lần

 6. 15

  Thích rồi đấy

  [bài đăng của bạn đã thu được 100 lượt thích

 7. 20

  Mọt "Post"

  1000 bài đăng ? ấn tượng đấy

 8. 20

  Phá vỡ giới hạn

  Nội dung của bạn đã đạt 250 lượt thích

 9. 30

  Hoàn hảo

  Nội dung mà bạn đăng đạt 500 lượt thích